Staj Evraklarının Teslimi

2016-2017 Yaz Dönemi yaz stajı staj evraklarının 29.09.2017 tarihine kadar Araş.Gör. Yelda Akçin Ergün ya da Araş.Gör. Melih Özçatal' a teslim edilmesi gerekmektedir.

Staj evrakları: staj defteri, stajyer öğrenci puantaj formu (defterin arkasında), staj başarı formu (defterin arkasında-kapalı zarfa koyulacak) 

 

Bu dönem işyeri eğitimine gidecek olan öğrenciler yaz stajı evraklarını bahar döneminin başında teslim edeceklerdir.

İşyeri eğitimine gidecek ve işyeri eğitimi sonrası mezun olacak öğrencilerin, işyeri eğitimi bitiminde tüm staj evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir.